Klantenservice - Problemen oplossen

Ik heb zojuist een Film1-abonnement afgesloten, waarom kan ik niet inloggen op de website?

Afhankelijk van de tv-aanbieder kan het even duren eer een nieuw Film1-abonnement is geactiveerd en je gegevens aan ons inlogsysteem zijn toegevoegd. De activeringsperiode hangt af van de provider en verschilt van enkele minuten tot een paar dagen.
Wanneer je je online hebt aangemeld via onze de Film1 abonneerpagina kun je in de tussentijd gebruik maken van je tijdelijke Film1 Start-account om in te loggen op de website. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Film1 Start-account'.

De videospeler doet het niet op mijn PC of laptop. Wat nu?

Het kan zijn dat de PC of laptop niet goed is geregistreerd in ons systeem. Kijk in dat geval voor meer informatie onder 'Apparaten koppelen of verwijderen'.
Werkt het afspelen van video's ondanks een correcte registratie niet goed? Neem dan contact op met de Film1 Klantenservice. Vermeld hierbij zoveel mogelijk relevante informatie, zoals de foutmelding die de videospeler teruggeeft, de gebruikte browser, de naam van het gekoppelde apparaat (te vinden onder de tab Verbonden Apparaten), bij welke tv-aanbieder je bent aangesloten en wat daar het klantnummer is.
Het is hierbij van belang om het apparaat een unieke naam te geven, zodat wij het gemakkelijk kunnen terugvinden in ons systeem, bij voorkeur met voor- en achternaam erin verwerkt. Bijvoorbeeld: "Laptop Pieter Janssens". Kijk hoe u de naam van uw apparaat kunt wijzigen op de pagina 'Apparaten koppelen of verwijderen'.

Wanneer moet ik mijn reeds gekoppelde PC of laptop nogmaals registreren?

De registratie van een PC of laptop is gekoppeld aan de webbrowser. Wanneer je tussentijds overstapt van browser (bijvoorbeeld van Internet Explorer naar Chrome) dan wordt de PC of laptop beschouwd als een nieuw apparaat. Moet het apparaat telkens opnieuw worden geregistreerd? Lees dan het antwoord op de volgende vraag.
Tip: Verwijder de oude koppeling uit het systeem, omdat anders dit ene apparaat twee registraties bezet houdt. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Apparaten koppelen of verwijderen'.

Ik moet mijn PC of laptop telkens weer opnieuw registreren. Waar kan dat aan liggen?

Onze online videospeler maakt gebruik van cookies om de registratie van een PC of laptop te bewaren. Wanneer een webbrowser zo staat ingesteld dat bij het afsluiten de cookies automatisch worden gewist, zal bij een volgende bezoek opnieuw de melding komen om het apparaat te koppelen. Dit vormt op den duur een probleem wegens de restrictie dat er slechts vier apparaten gekoppeld mogen zijn aan een account - een contractuele beperking die opgelegd wordt door filmstudio's.
Controleer dus alstublieft of de browser bij het afsluiten de cookies niet automatisch weggooit.
Naast de aanbevolen optie om alle cookies te bewaren, bieden de meeste browsers tevens de mogelijkheid om alleen de cookies te bewaren van specifieke sites. Dit gebeurt aan de hand van een lijst met uitzonderingen. Hieraan dient film1.nl (zonder www) toegevoegd te worden als toegestaan domein. Klik voor meer info over browser-instellingen op een van de volgende links:
- Cookies beheren in Chrome
- Cookies beheren in Internet Explorer
- Cookies beheren in Firefox

Ik zit in Nederland maar krijg toch de melding:
"Het IP-adres waarvandaan je kijkt is niet toegestaan, mogelijk bevind je je in het buitenland."

Deze foutmelding wijst erop dat de internetverbinding met Film1 verloopt via een proxy-server of een VPN. Enkele filmdistributeurs vereisen een extra beveiliging op hun content waarbij het gebruik hiervan niet wordt toegestaan, omdat met een dergelijke verbinding niet kan worden gegarandeerd dat de kijker zich in Nederland bevindt.
In de netwerkinstellingen van het modem, de PC en/of bij de instellingen van de internetbrowser moet het gebruik van een proxy-server uitgeschakeld staan. U kunt het beste contact opnemen met uw internetprovider om te vragen of zij u kunnen helpen deze instellingen te wijzigen, of anders om te achterhalen waarom deze internetverbinding door Film1 als via een proxy-server wordt herkend.